Genel Başkanımızdan ‘Muharrem ve Aşura’ Mesajı

Milletleri meydana getiren en temel unsurlardan birisi Kültür denilen maddi ve manevi değerlerdir. Dil, örf ve adetler ve inançlar bir toplumun tarihten akıp gelen ve belirli bir süreçte oluşan değerleridir. Bundan dolayı bir milleti var eden en önemli unsurların başında onun sosyal dokusunu meydana getiren kültür unsurları gelir.

Milletler kimliklerini bu özelliklerle kazanırlar, ve varlıklarını da bu özelliklerle devam ettirebilirler. Nasıl ki her insanın kendine has olanı, özeli, özelliği varsa; milletlerinde kendine has olanı, özeli özelliği vardır. Bu özellikler milletleri birbirinden farklı kılar. Milletler bu kimlikleriyle başkalarıyla dostluk kurar, onları etkiler ve onlardan etkilenir. Bütün bunları yaparken varlığını, kimliğini, benliğini, kendini millet yapan değerleriyle korur.

Bizim kültürümüzde, geleneğimizde ve inancımızda öyle günler ve hadiseler vardır ki; birlik ve beraberlik ve dayanışma duyguları doruğa ulaşır.

Peygamberimizin, “Hüseyin bendendir, ben Hüseyindenim. Allah Hüseyin’i seveni sever.” diye buyurduğu “Cennet gençlerinin efendisi” olan Hz Hüseyin’in mücadele azminin, kararlılığının, iman ve fedakarlığının boyutlarını öğrenmeye ve örnek almaya, İslam aleminin her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.

Halbuki her zaman bir Allah’a, aynı peygambere ve Kur’an’a inanan, kıblesi, mezarları, sevinçleri, acıları, bayramları, tarihi ve dili bir olan, ortak bir maziden gelen, beraber gülüp, beraber ağlayabilen, ortak kaderi paylaşan, aynı vatan topraklarını namusları gibi kıskanan bir milletin mensupları olarak; En büyük ortak paydalarımızdan birisi de Kur’an-ı ve Peygamberi atmosferde kucaklaşmak, soluklanmak ve peygamber soyu olan Ehlibeyte karşı duyduğumuz sevgi, saygı ve bağlılıktır.

Bütün bu sayılan sayılmayan nice müşterek değerlerimizde buluşmamızı istemeyenler, bizleri ayrıştırmak ve çatıştırmak için en mukaddes değerleri bile kullanmak istemekte ve istismar etmektedirler.

Geleceğimizi suni, etnik ve mezhebi çatışmalarla mahvetme oyunlarına biz Türk-Alevi ve İslam davasına gönül verenler asla müsaade etmeyeceğiz.

Geleceğimizi beraberce inşa edeceğiz. “Bizi biz yapan” diğer değerler ve mukaddesatlarımıza sarılarak, ilmin, aklın, adalet ve imanın rehberliğinde sevgi, saygı, merhamet duygularıyla ve insanlık adına, insanlığa faydalı olmak idealleri ile bıkmadan, usanmadan çok çalışmalıyız.

Hz Hüseyin Efendimizin; “Zillet içinde yaşamaktansa, şereflice ölmek evladır.” Sözü bir çaresizliğin veya bir teslimiyetin değil, insanları ayağa kaldıracak, milletleri özüne döndürecek, atom bombası kadar güçlü bir sözdür.

Milli şuurdan ve milli tarih ruhundan uzak, her imkan ve yolu sadece hakimiyetinin muhafazası için kullanıp bu anlayışı, Hz. Hüseyin’in cesaret ve dava adamlığından nasiplenmesi dileğimizdir. Bugün büyük ve kutlu insan Hz. Hüseyin Efendimizle beraber başta Peygamber Efendimize, tüm ehlibeytine, O yüce insanın yolundan ayrılmamış dostlarına, Sünnet-i Seniyesini takip edenlere ve tüm şehitlerimize Allah’ın selamıyla selam olsun diyor, saygılar sunuyorum.

Salih Altınışık
Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı

Comments are closed.