Genel Başkanımızın Mevlid Kandili Mesajı

İnsani değerlerin erozyona uğradığı bugünlerde, Peygamber Efendimizi anlamaya, onun sahip olduğu ahlâk etrafında birleşmeye, her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu bir gerçektir. Nitekim insanlık geçmişte birçok defa, O’nun savunduğu ve tebliğ ettiği kutlu değerler ve mukaddes prensipler doğrultusunda, içinde bulunduğu anlam bunalımını aşmış; birlikte ve barış içinde, ahlâkın yol göstericiliğinde, huzurlu bir şekilde yaşamanın ilahi mesajını anlamıştır. Bu ilahi mesajın toplum hayatına kapsamlı bir biçimde yansıması ve karşılık bulması sonucunda; büyük medeniyetler kurulmuş, insanlığın olgunlaşması ve gelişmesi için gerekli olan inanç ve moral değerler özellikle İslam düşünce sisteminde tam olarak hayat bulmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.); hayatı boyunca barış için çabalamış, asırlardır birbirine düşman kabileleri bir araya getirmiş, güçlü iken merhametli olmayı başarabilmiş ve evrensel mesajlarıyla insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, sevgili Peygamberimizi (s.a.v.) anmak, onu tanımak, sözlerini anlamak ve ahlâkını anlatmak için de bir vesile olacak Mevlid kandilin tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan (c.c.) niyaz ederim.

Salih Altınışık

ATDF Genel Başkanı

Comments are closed.