Genel Başkanımız Altınışık’dan Mevlid Kandili Mesajı

Şüphesiz Hz. Peygamber (s.a.s.)’ın kutlu doğumu insanlık tarihinin en önemli olaylarındandır. Onun dünyaya teşrif ettiği devrede; dünya bir buhran içinde bulunmakta ve özellikle Arap yarımadasında insanlar her türlü değer ölçülerini yitirmiş, sosyal ahlâk bozulmuş her tarafı zulüm sarmıştı. İşte böyle bir dönemde de insanlığın en çok muhtaç olduğu şey huzur, sükun, can ve mal güvenliğidir. Bütün bunları sağlayacak olan ancak Yüce Allah (c.c.) tarafından gönderilecek bir peygamber olabilirdi.

Bir Müslüman için sevgilerin en yücesi şüphesiz, sevginin kaynağı ve bir ismi de “Vedûd” olan Allah’tır. Müslüman, Allah’a (c.c.) ve onun dostlarına engin muhabbet besleyen kişidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ilahi sevgiye ulaştıran bir rehberdir. İnancımızın ve ibadetlerimizin temelinde sevgi, daima ön plandadır. Allah’a imanımız da sevginin eseridir. Çünkü şuurlu bir iman ve ibadet ancak sevilen hak mabuda yapılır. Bu sevme eylemi dilde kalmadığı, gönülde karşılık bulduğu zaman bir anlam taşır.

Mevlid Kandili’nde peygamber efendimizin dünyaya teşriflerini kutlarken, onun örnek şahsiyetini ve güzel ahlakını tanımaya, getirdiği evrensel çağrıyı anlamaya ve bütün bunların özünde barındırdığı ruhu çağımıza taşımaya olan ihtiyacımızı bir kez daha fark ediyoruz. İnsanlar arasında kin ve nefretin, farklılıklar arasında çatışmanın alevlendirildiği, ötekinin kutsalına saygının esasında insana saygı olduğu anlayışının iyice zayıfladığı çağımızda, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimizi anlamaya ve anlatmaya, onun sevgisi etrafında birleşmeye daha fazla ihtiyaç duyuyoruz ve duymaktayız. Tebessümün eksik olmadığı nur yüzüne, hayırla özdeşleşen gönül diline, övülen ahlakına ve örnekliğine, manevi önderliğine, onu tanımanın, onu sevmenin sağlayacağı güven ortamına anlatılamayacak derecede ihtiyacımız vardır. Mevlid Kandilinin bütün insanlığa rahmet ve barış getirmesini, sevgili peygamberimizi insanlığın daha iyi tanımasına vesile olmasını yüce Allah’tan (c.c.) niyaz eder, Milletimizin ve bütün İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ederim.

Salih Altınışık
Genel Başkan

Comments are closed.