Genel Başkanımızın Berat Kandili Mesaji

Allahü teâlânın (c.c.) rahmet ve mağfiretinin bizleri kuşatacağı, bütün manevi kirlerimizden temizlenme imkanı bulabileceğimiz ve Ramazan ayının son müjdecisi olan Mübarek Berat Kandiline ulaşmak üzereyiz.

Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de: “Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’anı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir” buyurmuştur. Ayette adı geçen mübarek geceden maksadın, Berat gecesi olduğu ifade edilmektedir.

Rabbimiz, Mübarek Ramazan ayının hemen eşiğinde, Mü’min kullarına yüce Ramazan ayına arınmış olarak girmek üzere bu gece ile büyük bir ikramı sunmuş bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gece ile ilgili olarak: “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü yüce Allah, bu gece güneş doğuncaya kadar dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve şafak sökene kadar: Tevbe eden yok mu? Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Hastalığına şifa isteyen yok mu? Ona şifa vereyim. Daha ne gibi istekleri varsa istesinler vereyim” buyuracağını naklediyor.

Bu bağlamda içerisinde bulunduğumuz mübarek üç aylar ve berat kandili yaratıcımıza, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmalı; hata, ihmal ve kusurlarımızdan dönmemize, gaflet uykusundan uyanmamıza vesile olmalıdır. Kandillerin aydınlığını fırsat bilerek, çeşitli sebeplerle kirlenen kalplerimizi önce tevbe ve istiğfar ile temizlemeli; sonra da Allah (c.c.) sevgisi, insan sevgisi ve vatan sevgisi ile doldurarak iyi bir kul, olgun bir mü’min olmaya gayret göstermeliyiz. Böyle gün ve gecelerde evlerimizde her haliyle bir değişiklik göze çarpmalı, çocuklara sevdikleri oyuncakları böyle zamanlarda almalıyız. Çocukları camilere götürülmeli, bu mübarek gecelerin ismini ve manasını onlara anlatmalıyız.

Bu vesileyle tüm insanlığın Berat Kandilini tebrik ediyor, bu kandilin ahirette kurtuluş beratımızı almamıza vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan (c.c.) niyaz ediyorum.

Saygılarımla,

Salih Altınışık
ATDF Genel Başkanı

Comments are closed.