Aksiyon Planı

ATDF yönetiminin somut aksiyon planı kısaca konu başlıkları halinde
şöyledir:

 

1.Teşkilat İçi Çalışmalar
 • Sağlıklı ekipleşmek ve ortak kurumsal kimlik oluşturmak: İdarede ekip ruhu
  tesis etmek, ortak hareket etmeyi güçlendirmek,
 • Uzmanlaşmak: Gönüllülüğü profesyonellikle birleştirmek,
 • Çalışma komisyonu oluşturarak misyon ve vizyonumuzun en az dört yıllık
  muhasebesi ve murakebesini yapmak: Yön ve yörünge, iç insicam ve
  yazılı tüzük geliştirme çalışması yapmak,
 • Üye teşkilatlarını etkin ve etkili işleyebilecek bir yapıya
  kavuşturabilmek için yeniden yapılandırma çalışmaları yürütmek,
 • Üye kazanma çalışmalarını hızlandırmak: ATDF bünyesindeki teşkilatların
  üye sayısını mümkün olan azami sayıya ulaştırmak,
 • Teşkilat bünyesinde Avrupa’da yaşayan Trabzonlular hakkında stratejik ve
  kullanışlı bilgi üretecek olan düşünce kuruluşlarıyla ilişkileri hızlandırmak;
 • ATDF içi eğitim sağlayan, siyasete ve sivil topluma ve Avrupa’daki
  Trabzonluların danışman ve ATDF’yi de rehber kurum haline getirmek.
2. Mali Konular
 • ATDF gelir kalemlerini çeşitlendirecek çalışmalara hız vermek. Bunlar
  içerisinde üye aidatlarını artırmak, işadamlarının katkı paylarını
  artırmak, çeşitli fonlardan gelecek gelirleri artırmak,
 • Avrupa Birliği ve üye ülke uyum fonlarına açılmak,
 • Avrupa Birliği Türkiye fonlarında güvenilir ortak haline gelmek,
 • Türkiye Cumhuriyetinin araştırma destek fonlarına başvurmak,
 • Faaliyet temelli sponsor sağlamayı sistemli hale getirmek.
3. Teşkilatlanma Çalışmaları
 • Teşkilatın Türkiye ve Balkanlarda teşkilatlanması,
 • Trabzon, Ankara ve İstanbul temsilciliklerinin oluşturulması,
 • Henüz bulunulmayan Batı Avrupa ülkelerinde teşkilatlanmamızı gerçekleştirmek.
4.Öncelikli Konular
 • Avrupa’da katılım politikalarının analizi ve takibi,
 • Sivil örgüt ve demokrasi,
 • İnsan hakları ve ırkçılıkla mücadele,
 • Eğitim problemleri, Türkçe ve kültür politikaları
 • İslam dininin resmen tanınması, kamu tüzel kişiliği ile ilgili haklar
 • Ticari haklardaki dışlanmaya karşı mücadele,
 • Kamu yönetiminin göçmenlere açılımı,
 • Sivil toplum örgütlerine yönelik çalışmalar,
 • Avrupa’da yaşayan Trabzonluların Türkiye kaynaklı sorunlarına eğilmek
 • Siyasi katılım ve siyasi baskı oluşturmak,
 • Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde lobi çalışmaları yapmak,
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlarında temsile yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Düzenli yapılacak seminerlerle ATDF yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitim yapmak,
 • Üniversitelilere yönelik çalışmaları sistemli hale getirmek.
5. Teşkilat Dışı Çalışmalar
 • Avrupa ülkelerine açılımı güvenilir ve mahir muhatap olarak hızlandırmak,
 • Olabilirlik dahilinde vakıf, bilimsel ve siyasi kurumlarla işbirliği sağlamak,
 • Bürokratik ve siyasi kuruluşlara katılım konusunda muhatap olmak ve onları etkilemek,
 • Diğer sivil toplum kuruluşları ile Avrupa’da yaşayan Trabzonluların çıkarları üzerine ortak zemin tesisini hızlandırmak,
 • AB kurumlarıyla işbirliğini tesis etmek ve sürdürülebilir kılmak.