Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu Hakkında

Günümüzde demokratik kitle kuruluşlarıyla organize olmuş toplulukların ihtiyaçları daha fazla gündeme gelmekte ve sonuca varmaktadır. İçinde yaşamış olduğumuz toplumda sivil inisyatiflerin yönetim erkinde etkin oldukları malum olan bir durumdur. Sadece Avrupa çoğrafyasında farklı amaçları olan yüzlerce STK’lar bulunmaktadır.

STK’lar camiasında özellikle Karadenizli vatandaşlarımızın kurmuş oldukları hemşehri dernekleri zaman zaman farklı oluşumlar içinde bulunsalar dahi maalesef kültürel etkinlikler dışına sarkan bir faaliyette bulunmamaktadırlar.

Toplumsal sorunların minimize edilmesinde ve de çözüm yollarının irdelenip mevcüt siyasi erkin yani karar mercilerinin bu yönde hareketlendirilmesine güçlü amaç birlikteliklerinin çok önemli payı bulunmaktadır.

Bu bağlamda sadece Avrupa’da yaşayan yöre insanımızın değil Trabzon’da ve Karadeniz bölgesinde yaşayan hemşehrilerimizinde sosyo-ekonomik sorunlarının güçlü bir şekilde dile getirilmesinin elzem olduğunu düşünmekteyiz.

Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu ilkelerini şu şekilde belirlemeyi hedeflemektedir:

  • Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu, kendi alanında özgür ve özgün bir sivil toplum kuruluşudur. Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu, Trabzon ve Karadeniz insanının zengin kültür kaynaklarını, barış içinde birarada yaşamak ve toplumsal uzlaşmayı yaygınlaştırmak için uygun zemin kabul eder.
  • Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu demokrat bir tutum ve duruşla belli kurallar çerçevesinde her konuyu tartışmaya açık tutar.
  • Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu, küreselleşen dünyada benliğini koruyarak var olabilmenin küresel meselelere de çözüm önerileri sunabilmekten geçtiği anlayışıyla uluslararası programlar düzenler.
  • Avrupa Trabzon Dernekler Federasyonu, Trabzon ve Karadeniz insanının yaşadığı çoğrafyada fikir yelpazesindeki bütün renkleri ve farklı sesleri bünyesinde bulundurmaya azamî gayret gösterir.
  • Her fikir, şiddete başvurmadığı, saygı ve fikir ölçüsü içinde kaldığı müddetçe, saygıya lâyıktır.